Warszawa, 22 października 2018r.

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców działa w naszej szkole w dialogu z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną i Dyrekcją. Reprezentujemy ogół rodziców w relacjach wewnątrzszkolnych jak również z samorządem i instytucjami edukacyjnymi.  Ułatwiamy realizację inicjatyw i potrzeb uczniów, rodziców i pedagogów. Wspieramy również działania szkoły w zakresie podniesienia jakości warunków nauki.

Serdecznie zachęcamy Państwa do współpracy, aktywnego włączania się w życie szkoły, do dzielenia się swoim doświadczeniem oraz do kontaktu z Radą Rodziców pod adresem: rr.sp169@gmail.com i w trakcie zebrań RR.

Najbliższe zebranie: 9 stycznia (czwartek) o godzinie 18:00.