TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 169

KLASY I – III, godz. 17.00

IV-VIII,  godz. 18.00

ROK SZKOLNY 2019/2020

I semestr – 01.09.2019 – 12.01.2020 r.

II semestr – 13.01.2020 – 26.06.2020 r.

L.P. DATA OBECNI UWAGI
1. 12.09.2019

 

Wychowawcy Zebranie informacyjne wychowawców
z rodzicami.
2. 14.11.2019

 

Wszyscy nauczyciele,
specjaliści
Przekazanie informacji
o postępach uczniów
w nauce – omówienie spraw wychowawczych w klasach.
3. 16.01.2020

 

Wszyscy nauczyciele, specjaliści

 

oceny na  I semestr,

podsumowanie I sem. nauki.

4. 26.03.2020

 

Wszyscy nauczyciele, specjaliści

 

Przekazanie informacji
o postępach uczniów
w nauce – omówienie spraw wychowawczych w klasach.
5. 04.06.2020 Wychowawcy Propozycje ocen na koniec roku szkolnego- zagrożenia oceną ndst.