Miesiąc
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Partnerzy samorządu
 
 
 
 
 
 
 
wrzesień
Wybory Opiekuna SU (2 osoby)
Głosownaie tajne przeprowadzone w klasach IV-VIII.
wychowacy klas IV-VIII
Wybór SU
Kampania wyborcza.
Spotkanie samorządu
Spotkanie samorządu w celu ustalenia działań na obecny rok szkolny.
 
 
Spotkanie samorządów
 
 
Spotkania takie organizowane będą co tydzień.
Spotkanie samorządów – przedstawicieli samorządów uczniowskich z poszczególnych klas.
Zaprezentowanie kierunków działań.
 
 
 
Dzień Bluesa (16 września)
Na przerwach puszczana jest muzyka z radiowęzła.
uczniowie zajmujący się radiowęzłem
Dzień Chłopaka
Rozdanie przez dziewczynki w poszczególnych klasach miłych upominków.
poszczególne oddziały klasowe
 
 
 
październik
Opracowanie planu pracy SU
 
oddziały klasowe
 
Dzień Edukacji Narodowej
 
Wystawa zdjęć nauczycieli z dzieciństwa
 
 
 
 
 
listopad
Andrzejki
Wróżby na przerwach śródlekcyjnych. Dyskoteka
 
nauczyciele mający dużur w czasie dyskoteki
Festiwal Nauki
Organizacja i przebieg festiwalu.
 
nauczyciele poszczególnych przedmiotów
 
 
 
 
 
grudzień
Mikołajki szkolne
Członkowie samorządu przebrani za Mikołajów rozdają prezenty.
 
Kiermasz artykułów świątecznych
Sprzedaż artykułów świątecznych.
 
zainteresowani uczniowie
Góra Grosza
Zbiórka pieniędzy.
 
Konkurs na dekorację świąteczną
Stroiki/kartki świąteczne przygotowane przez uczniów. Prace zostaną zlicytowane w ramach kiermaszu artykułów świątecznych.
 
W. Barszcz
M. Choromańska
 
styczeń
WOŚP
Utworzenie sztabu. Zbiórka pieniędzy.
zainteresowani uczniowie
Międzynarodowy Dzień Koszuli
Zakładamy koszulę.
zainteresowani uczniowie
 
luty
 
Dyskoteka karnawołowa
Dyskoteka.
nauczyciele mający dużur w czasie dyskoteki
Walentynki
Rozdawa.nie walentynek w poszczególnych klaach
SU

Plan pracy SU jest propozycją najważniejszych wydarzeń/inicjatyw.