Kryteria kwalifikacyjne

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH  DO KLASY 

PIERWSZEJ SPORTOWEJ OGÓLNOROZWOJOWEJ UKIERUNKOWANEJ NA PIŁKĘ SIATKOWĄ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 169 W WARSZAWIE 

NA ROK 2020/2021

 

W klasie I sportowej SP, przewiduje się 10 godzin lekcyjnych zajęć sportowych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przestrzeganie terminów rekrutacji zamieszczonych na stronie Biura Edukacji, złożenie podania o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej o profilu sportowym oraz dołączenie orzeczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, najpóźniej do:

6 marca, do godziny 16:00.

Zaświadczenie lekarskie powinno zawierać brak przeciwwskazań do udziału dziecka w teście sprawnościowym oraz kwalifikację do przyjęcia dziecka do publicznej szkoły sportowej.

 

EGZAMIN składa się z 5 prób wybranych z międzynarodowego testu sprawności fizycznej:

  1. Skok w dal z miejsca
  2. Zwis na ugiętych rękach
  3. Bieg zwinnościowy (4x10m)
  4. Skłony w przód z leżenia tyłem
  5. Skłon tułowia w przód.

Dokładny opis oraz tabele znajdują się na stronach Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej.

 

 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

Kandydaci do klasy I sportowej przychodzą z rodzicami/opiekunami prawnymi. Przynoszą obuwie i stój sportowy. Zbiórka na hali sportowej.

 

– zajęcia przygotowujące do testu sprawnościowego

3 marca 2020 – wtorek, godz. 15.00- 16.00 

 

 

-Test sprawnościowy-

11 marca 2020 – środa, godz. 17:00 

 

Do klasy pierwszej sportowej przyjmujemy 25 osób z najlepszymi wynikami uzyskanymi podczas testu  sprawności fizycznej.

Termin egzaminu jest jeden.

 

Leave Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *